Tổng kết Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tổng kết 2 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2016 đến năm 2017.

Chi bộ Trường Tiểu học số 2 Ân Nghĩa được Đảng bộ xã Ân Nghĩa tặng Giấy khen là Chi bộ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan