Thi Chỉ huy Đội giỏi cấp huyện

Ngày 12/05/2018 em Trang- Liên đội trưởng Trường Tiểu học số 2 Ân Nghĩa tham gia Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp huyện năm học 2017-2018

Tham gia Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp huyện năm học 2017-2018 đạt giải Nhất.

Bài viết liên quan