HOẠT ĐỘNG ĐỘI

Lập thành tích chào mừng 46 năm ngày Giải phóng huyện nhà Hoài Ân 19/04/1972, 43 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/04/1975, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp hướng đến đại hội Đoàn toàn quốc, chào mừng 77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/05/1941, 128 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu 19/05/1890. Ngày 31/03/2018 Liên đội Trường Tiểu học số 2 Ân Nghĩa đa tổ chức “Hội thi Nghi thức Đội” cho học sinh lớp 4, 5.                                                                       

I. Nội dung:

+ Thực hành Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

+  Ca múa hát tập thể, múa dân vũ.

+  Kiến thức Đội viên.

II. Kết quả:

1. Lớp 4:

- Giải Nhất: Lớp 4B

- Giải Nhì: Lớp 4A

- Giải Ba: Lớp 4C

2. Lớp 5:

- Giải Nhất: Lớp 5D

- Giải Nhì: Lớp 5A

- Giải Ba: Lớp 5C

- Giải Khuyến Khích: Lớp 5B

Bài viết liên quan