Hoạt động Đội

Tổ chức ngày hội " Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn"

Thực hiện theo kế hoạch ngày 31/08/2017 của Hội đồng Đội huyện Hoài Ân về việc hưởng ứng ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe-tiến bước lên đoàn". Ngày 25/03/2018 Liên đội Trường TH số 2 Ân Nghĩa đã tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe-tiến bước lên đoàn" cho học sinh lớp 3, 4, 5.

I. Nội dung:

1. Phần lễ: Tổ chức lễ chào cờ theo nghi thức Đội gắn với sinh hoạt truyền thống chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931) 

2. Phần hội:

  • Liên đội tổ chức đồng diễn bài hát “Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh” và 2 bài múa dân vũ.
  • Thực hiện diễu hành trong khuôn viên sân trường.

II. Kết quả:

  • Có hơn 210 em đội viên của toàn Liên đội nhiệt tình tham gia ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”.
Bài viết liên quan