Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Phải
Hiệu trưởng Nguyễn Văn Phải
Ngày tháng năm sinh 02/02/1961
Giới tính Nữ
Trình độ Đai học Sư phạm
Địa chỉ Kim Sơn-Ân Nghĩa-Hoài Ân-Bình Định
Điện thoại 0987096224
Email truongtieuhocso2annghia@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Ngày vào ngành: 15/09/1982

Quê quán: Ân Nghĩa-Hoài Ân-Bình Định