Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Kim Tuyến
Nhân viên Nguyễn Thị Kim Tuyến
Ngày tháng năm sinh 10/10/1977
Giới tính Nữ
Trình độ Trung cấp
Địa chỉ Kim Sơn-Ân Nghĩa-Hoài Ân-Bình Định
Điện thoại 01684200831
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Quê quán: Gia Chiểu 2-TT Tăng Bạt Hổ-Hoài Ân-Bình Định

Ngày vào ngành: 01/12/2008

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán