Thông tin chi tiết:
Hồ Anh Tuấn
Giáo viên Hồ Anh Tuấn
Ngày tháng năm sinh 26/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học sư phạm
Địa chỉ Kim Sơn-Ân Nghĩa-Hoài Ân-Bình Định
Điện thoại 01658085513
Mạng xã hội
Thành tích <p>Đạt GVDG cấp huyện, Chiến sĩ thi đua cơ sở</p>
Giới thiệu sơ bộ

Quê quán: Phú Khương-Ân Tường Tây-Hoài Ân-Bình Định

Ngày vào ngành: 01/08/1991

Chuyên môn nghiệp vụ: Giáo viên tiểu học