Thông tin chi tiết:
Hồ Anh Tuấn
Giáo viên Hồ Anh Tuấn
Ngày tháng năm sinh 26/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học sư phạm
Địa chỉ Kim Sơn-Ân Nghĩa-Hoài Ân-Bình Định
Điện thoại 01658085513
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thành tích

Đạt GVDG cấp huyện, Chiến sĩ thi đua cơ sở

Giới thiệu sơ bộ

Quê quán: Phú Khương-Ân Tường Tây-Hoài Ân-Bình Định

Ngày vào ngành: 01/08/1991

Chuyên môn nghiệp vụ: Giáo viên tiểu học