Thông tin chi tiết:
Bùi Long Thép
Giáo viên Bùi Long Thép
Ngày tháng năm sinh 10/03/1979
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học sư phạm
Địa chỉ Ân Thạnh-Hoài Ân-Bình Định
Điện thoại 0974952546
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Quê quán:Mỹ Thành-Ân Mỹ-Hoài Ân-Bình Định

Ngày vào ngành: 01/11/2009

Chuyên môn nghiệp vụ: Giáo viên tiểu học