Thi "Tin học trẻ" cấp huyện năm hoc: 2017-2018

Để nâng cao kỹ năng sử dụng vi tính cho học sinh.

Ngày 21/5/2018 nhà trường chọn 2 học sinh tham gia kỳ thi "Tin học trẻ" cấp huyện năm học: 2017-2018. Kết quả: Em Nguyễn Quang Minh - 5A đạt giải Ba-phầm mềm sáng tạo.

Bài viết liên quan