Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Góp phần triển khai phong trào thi đua trong nhà trường; khuyến khích động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường, chuẩn bị nguồn dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019.

Số lượng giáo viên đăng ký dự thi GVDG cấp trường năm học 2017-2018: 14 giáo viên.

Kết quả Hội thi: Đạt 11 giải (78.5%):

- Giải Nhì: 3 giải

- Giải Ba: 8 giải.

Bài viết liên quan