Thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện năm học: 2017-2018

Tham gia thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Tiểu học cấp huyện năm học 2017-2018 với tinh thần giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giáo dục học sinh.

Trường tham gia dự thi : 2 giáo viên. Kết quả đạt 2 giải Ba.

Bài viết liên quan