28/05/18  Chuyên môn  107
Để nâng cao kỹ năng sử dụng vi tính cho học sinh.
 04/05/18  Chuyên môn  74
Tham gia thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Tiểu học cấp huyện năm học 2017-2018 với tinh thần giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giáo dục học sinh.
 24/04/18  Chuyên môn  94
Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt Sáng kiến các cấp, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp. 
 24/04/18  Chuyên môn  72
Góp phần triển khai phong trào thi đua trong nhà trường; khuyến khích động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường, chuẩn bị nguồn dự thi giáo ...
 08/12/17  Chuyên môn  104
tập huấn sử dụng cỗng thông tin điện tử (PORTAL)